Orang Kurang Upaya Kini Tiada Suara Di Parlimen, Jangan Dilupa Aspirasi Demokrasi Inklusif

Dikeluarkan Bersama Oleh Boleh Space dan SIUMAN 30 Mei 2023 Hari ini menyaksikan hari kesebelas kami, komuniti Orang Kurang Upaya (OKU) tidak  diwakilkan oleh mana-mana Senator di Dewan Negara setelah tamat 3 tahun Datuk Ras Adiba Mohd Radzi berkhidmat sebagai Senator yang mewakili OKU. Sehingga ke hari ini, masih tiada apa-apa pengumuman daripada pihak Kerajaan … Read more

Persons with Disabilities Currently without a Voice in Parliament, Don’t Forget Inclusive Democracy’s Aspiration

Today marks the eleventh day, the Persons with Disabilities (PwDs) community is without representation in the Dewan Negara after three years of Datuk Ras Adiba Mohd Radzi serving as the Senator representing the disabled community. Until today, there is no announcement from the Malaysia Madani Government either about the process of appointing a senator representing … Read more